B
E
K
L
E
Y
İ
N
İ
Z

Prof.Dr.Bahar Cebesoy

Özgeçmiş

Prof.Dr.Bahar Cebesoy 

 

Doğum Tarihi: 01/08/1976 ESKİŞEHİR

 

Telefon: 05322192464

 

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Tıp Fakültesi 1.likle Mezun İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 2000
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Kadın Hastalıkları ve Doğum Ankara Üniversitesi 2005

 

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

 

ICSI’ nin Kullanıldığı Sikluslarda Sperm DNA Hasarı ve Morfolojisi ile Fertilizasyon ve Embryo Kalitesi Arasındaki İlişki

 

Tez danışmanı: Prof.Dr. Cihat Ünlü

 

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Ar.Gör. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 2000-2005
Öğretim Gör Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü 2006
Yar.Doç. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü 2006-Dev.
Doç Dr. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü 2011-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 

1- TJOD: Türk Obstetrik ve Jinekoloji Derneği

 

2- ESC: European Society of Contraception

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2008-2009 Güz Alt ve Üst Genital Sistem Enfeksiyonları 2 1 75
Amenore ve Anormal Uterin Kanamalar 1 75
İlkbahar Doğum Fizyolojisi ve Normal Doğum 1 1 75
Puerperium ve enfeksiyonları 1 2 100
Gebelik ve gastrointestinal sistem hastalıkları 1 75
2009-2010 Güz Oligohidramnios ve polihidramnios 1 100
İntrauterin enfeksiyonlar 1 75
Çoğul Gebelikler 1 75
İlkbahar Plasenta ve fetal membranlar 1 75

 

 

Yazılan Veya Çevrilen Ulusal ve Uluslarası Kitap ve Kitap Bölümleri

 

Vulva ve Vajen Kanseri, Obstetrik ve Jinekolojinin Temelleri, 2009

 

Yurt İçi Görevlendirmeler

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Perinatoloji Departmanı Ekim-Aralık 2007 (3 ay)

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi Nisan-Eylül 2009 (6ay)

 

 Mesleki Yeterlilik Sertifikaları

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Yeterlilik Sertifikası (2008)

 

Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Sertifikası (2009)

 

Obstetrik ve Jinekolojik ltrasonografi Sertifikası (2005)

 

Aile Planlaması Sertifikası (2005)

 

Jinekolojik Kolposkopi ve Kriyocerrahi Sertifikası (2005)

 

Jinekolojik Endoskopi Sertifikası (2005)

 

Ulusal Toplantılarda Alınan Görevler ve Konuşmalar

 

“OHSS Nasıl Tedavi Ederim?” Başlıklı Konuşma, TSRM Kontrollü Ovaryan Hiperstimülasyon ve İntrauterin İnseminasyon Kursu,2009

 

Oturum Başkanlığı, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Bölgesel Toplantısı-Gaziantep, 2009

 

Oturum Başkanlığı ve Düzenleme Kurulu, Jinekolojik Onkoloji Bölge Toplantısı – Gaziantep 2007

 

Uluslararası veya Ulusal Dergilerde Hakemlik

 

Archives of Gynecology and Obstetric,2009

 

European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology,2009

 

Saudi Journal of Gastroenterology, 2009

 

Ulusal ve Uluslararası Toplantı Katılımları

 

Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, İzmir, 23-25 Haziran, 2009.

 

VIII. Turkish- German Gynecology Congress, Antalya, 29 April- 3 May 2009.

 

Ulusal Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, Antalya, 29 Ekim-2 Kasım, 2008.

 

  1. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya,14-19 Mayıs, 2008.

 

10th ESC Congress, Prague, Czech Republic, 30 April-3 May, 2008

 

Fifth World Congress on Ovulation İnduction, Rome, Italy, 13-15 September 2007

 

VII. Uluslar arası Katılımlı Adli Bilimler Sempozyumu, Gaziantep, 24-27 Mayıs, 2007.

 

VII. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs, 2007.

 

  1. Uygulamalı Endoskopik Cerrahi Kursları, Ankara, 5-8 Kasım, 2004.

 

Third İnternational Congress on Menopause and Osteoporosis, Antalya, 19-23 May, 2004.

 

Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu,Ankara, 9 Mart, 2003.

 

Doğum Hekimliği; Maternal-Fetal Tıp Etikve Yasal Boyut, Ankara, 12-13 Eylül,2003.

 

Endoskopik Cerrahi Kursu,Ankara, 8-10 Kasım, 2002.

 

Second International Congress on Adolesence and Its Disorders,Cappadocia-Turkey, 27-30 September,2001.

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D1.Baransel Isır A.,F.B Cebesoy,“ Himeni intakt olan cinsel istismara uğramış kız çocuğu olgularında ruh sağlığı muayenesinin Önemi” E-journal of New World Sciences Academy.,4,75-84 (2009).

 

D2. Beksaç MS, T. Ozlu, E. Dikensoy, F.B. Cebesoy, “ Management of Severe Non Immune Hydrops Fetalis Cases: The Role of Diagnostic and/or Therapeutic Interventions” Gynecol Obstet Reprod Med. 15, 85-88 (2009).

 

D3.Dikensoy, E., F.B. Cebesoy, N. Aybastı, Ö. Balat,“Complete Rectal Prolapse Together with Total Uterine Prolapse Treated Succesfully by Altemeier Operation: A Case Report” Gynecol Obstet Reprod Med. 15, 116-118(2009).

 

D4. Dikensoy, E., Ö. Balat, F.B. Cebesoy, A. Özkur, H. Çiçek, G. Can, “Gebe Hastalarda Ramazan Demir Eksikliğine Neden Olur mu?” Perinatoloji Dergisi., 16, 100-103(2008).

 

D5. Dikensoy, E., Ö. Balat, F.B. Cebesoy, A. Özkur, A. Aydın, M. Bekerecioğlu “Pelvic Wall Metastasis From Malignant Melanoma Mimicing Subserous Myoma Uteri” Gaziantep Tıp dergisi., 1, 26-29(2008)

 

D6. Dikensoy, E., Ö. Balat, F.B. Cebesoy, A. Özkur, H. Çiçek, G. Can, “ Gebelerde Oruç Tutmanın Üriner Sistem Enfeksiyonu ve Amniotik Sıvı İndeksi Üzerine Etkisi” Periatoloji Dergisi., 16,67-71 (2008).

 

D7. Cebesoy, F.B., E. Dikensoy, Ç. Yazıcıoğlu İ. Kutlar, “Overyan Dermoid Kisti Taklit Eden Saplı Leiomyom ve Kronik Apandisit Saptanmış İki Olgunun Sunumu” Kocatepe. Tıp. Dergisi. 9,9-10 (2008).

 

D8. Cebesoy,F.B., Ö. Balat, İ. Kutlar, E. Dikensoy,“Sezaryen Sonrası Postpartum Kanama Neden ve Sonuçların Analizi” Gaziantep Tıp Dergisi., 1, 15-17 (2008)

 

D9. Cebesoy,F.B., “ Yüksek Riskli Gebelikler” Actual Medicine.16, 10-14 (2008).

 

D10. Dikensoy, E., Ö. Balat, F.B. Cebesoy, Ç. Yazıcıoğlu, A. Özkur,“Diabetik anne ve Fetal Caudal Regresyon Sendromlu Bir Olgu Sunumu ” Gaziantep Tıp Dergisi., 1, 30-33 (2007).

 

D11. Cebesoy F.B., C. Ünlü, K. Aydos, V. Baltacı, “ Sperm Morfolojisi ve Acrinine Orange Boyamanın ICSI’ deki Fertilizasyon Oranları ve Embryo Kalitesi ile İlişkisi” J. Turkish-German Gynecol Assoc., 7, 110-114 (2006).

 

D12. Atasoy F.B., F. Dökmeci, “ Pelvik İnflamatuar Hastalıkta Erken Tanını Önemi ve Tedavi Yöntemlerinin Seçim Kriterleri” T Klin Jinekol Obst., 13, 174-180 (2003).

 

D13. Dikensoy E., Ö. Balat, S. Pehlivan, F.B. Cebesoy, A.İ. Kutlar, T. Sever, V. Baltacı, “ Yanlış Negatif QF-PCR ve Trizomi 18-Trizomi 9 Mozaik Bir Olgu Sunumu” TJOD Dergisi. Kabul edildi. Yayına hazırlanıyor.

 

D14. Dikensoy E.,T. Sever, S. Pehlivan, Ö. Balat, F.B. Cebesoy, E. Karçin, “Nöral Tüp Defektli Çocuğu Olan Annelerde Myeloperoksidaz Geni Promotor Polimorfizminin Araştırılması” TJOD Dergisi. Kabul edildi. Yayına hazırlanıyor.

 

D15. Dikensoy E., F.B. Cebesoy,E. Öztürk, M.G.Uğur, Ö. Balat, A.İ. Kutlar, V. Baltacı, “Gaziantep Üniversitesi’ nin İlk Koryonik Villus Biyopsisi Sonuçları: Bir Yıllık Analiz” TJOD Dergisi. Kabul edildi. Yayına hazırlanıyor.

 

D16. Cebesoy F.B., Ç. Yazıcıoğlu, Ö. Balat, E. Dikensoy,H. Çelik, Ö. Erel, “The Relationship of Ceruloplasmin and Neural Tube Defects”, Journal of the Turkish German Gynecological Association. Kabul edildi. Yayına hazırlanıyor.

 

D17. Cebesoy F.B., E. Dikensoy, Ç. Yazıcıoğlu, İ. Kutlar, E. Öztürk, “Komplet Mol ve Normal Fetustan Oluşan İkiz Gebelik: 2 Vakanın Sunumu”, Düzce Tıp Dergisi. Kabul edildi. Yayına hazırlanıyor.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1. Ozturk E., M.G. Ugur, F.B. Cebesoy, A. Aydin,T. Sever,O. Balat, “Good prognosis for primary ovarian pure nongestational choriocarcinoma using the EMA/CO regime” Eur. J. Gynaecol.Oncol.,31, 123-125 ( 2010).

 

A2. Mete A, F.B. Cebesoy, E. Dikensoy ,I. Kutlar, “Dicephalic parapagus conjoined twins: a rare second trimester sonographic diagnosis” J. Clin. Ultrasound.,38, 89-90 (2010).

 

A3. Aydeniz A, E. Dikensoy , B. Cebesoy ,O. Altindağ ,S. Gürsoy,O. Balat, “ The relation between genitourinary prolapse and joint hypermobility in Turkish women” Arch. Gynecol. Obstet.,281, 301-304 (2010).

 

A4. Cebesoy, F.B., O. Cebesoy, A. Incebiyik, “Bilateral femur fracture in a newborn: an extreme complication of cesarean delivery” Arch. Gynecol. Obstet., 279,73-74 (2009).

 

A5. Cebesoy F.B., O. Balat, S. Inaloz “Premenarchal vulvar ulceration: is chronic irritation a causative factor? ” Pediatr. Dermatol., 26,514-518 (2009).

 

A6. Cebesoy F.B.,I. Kutlar, E.Dikensoy, C. Yazicioglu, H. Kalayci, Morgagni hydatids: a new factor in infertility? Arch. Gynecol. Obstet., 2009 Sep 23. DOI: 10.1007/s00404-009-1233-7.

 

A7. Cebesoy F.B.,O. Balat, E. Dikensoy, H. Kalayci , Y.Ibar, “CA-125 and CRP are elevated in preeclampsia.” Hypertens. Pregnancy.,28,201-211 (2009).

 

A8. Cebesoy F.B.,“ Hysteroscopic resection of the uterine septum: is it always a necessity?” Fertil. Steril., 91,e10 (2009).

 

A9. Ozer O, F.B. Cebesoy, I. Sari, V. Davutoglu. “A case of Salmonella typhi endocarditis in pregnancy” Am. J. Med. Sci., 337,210-211 (2009).

 

A10. Cebesoy F.B., O. Balat, A. Mete, “An extraordinary cause of vertebral fracture in pregnant woman: brucellosis.” Arch. Gynecol. Obstet., 280,301-303 (2009).

 

A11. Cebesoy F.B., O. Balat,S. Pehlivan,I. Kutlar, E. Dikensoy,M.G. Ugur, “Is pregnancy loss after amniocentesis related to the volume of amniotic fluid obtained?” Arch. Gynecol. Obstet., 279,357-360 (2009).

 

A12. Cebesoy F.B. , I. Baskonus, A. Mete , I. Kutlar, N. Aybasti, “ Benign ovarian dermoid cyst complicated with rectal fistula formation: an unusual case” Arch. Gynecol. Obstet., 279,179-181(2009).

 

A13.Dikensoy E, O. Balat , B. Cebesoy, A. Ozkur,H. Cicek,G. Can,“ The effect of Ramadan fasting on maternal serum lipids, cortisol levels and fetal development” Arch. Gynecol. Obstet., 279,119-123(2009)

 

A14Cebesoy F.B., O. Balat, A. Aydin,“ Virchow’s node as a first manifestation of ovarian serous carcinoma: case report” Eur.J. Gynaecol. Oncol.,29,182-183 (2008).

 

A15. Cebesoy F.B.,O. Balat,S.Pence,“SodiumPhosphate (NaP) versus polyethylene glycol-electrolyte lavage solution (PEG-ELS) tolerability: a prospective randomized study in patients with gynecological malignancy” Eur. J. Gynaecol. Oncol.,29,162-164 (2008).

 

A16 Cebesoy F.B., O. Balat ,E. Dikensoy , M.G. Ugur, I. Kutlar , H. Kalayci,“ Role of dietary habits on fetal anomaly development: review of 315 consecutive fetal anomaly cases” Clin. Exp. Obstet. Gynecol.,35,264-266 (2008).

 

A17Cebesoy F.B. ,“Combining ‘nasal bone length assessment as MoM’ with other markers for trisomy 21 screening: could it be more effective? ” Am. J. Obstet. Gynecol.,198,726 (2008).

 

A18Cebesoy F.B.,“Appropriate methods to monitor controlled ovarian hyperstimulation?” Fertil. Steril.,89,1025 (2008).

 

A19. Cebesoy F.B.,I. Kutlar,A. Aydin, “A rare mass formation of the vulva: giant cavernous hemangioma” J. Low. Genit. Tract. Dis.,12,35-37 (2008).

 

A20. Dikensoy E.,O. Balat, B. Cebesoy, A. Ozkur, H. Cicek, G. Can, “Effect of fasting during Ramadan on fetal development and maternal health” J. Obstet. Gynaecol. Res., 34,494-498 (2008).

 

A21. Kibar Y, A. Aydin,H. Deniz,O. Balat,B. Cebesoy, A. Al-Nafussi, “A rare case of low-grade endometrial stromal sarcoma with myxoid differentiation and atypical bizarre cells” Eur. J. Gynaecol. Oncol., 29, 397-398(2008).

 

A22. Cebesoy F.B., I. Kutlar, A. Aydin,“ Vaginal adenosis successfully treated with simple unipolar cauterization” J. Natl. Med. Assoc., 99,166-167 (2007).

 

A23. Cebesoy F.B., I. Kutlar, “ Preoperative treatment for hysteroscopic surgery” Fertil. Steril.,86,1030 (2006).

 

A24. Cebesoy F.B., K. Aydos, C. Unlu,“ Effect of sperm chromatin damage on fertilization ratio and embryo quality post-ICSI” Arch. Androl., 52,397-402 (2006).

 

A25. Ozer O, V. Davutoglu, H.E. Soydinc, F.B. Cebesoy,I. Sari, M. Akcay, “Fibrinolytic Therapy of Prosthetic Mitral Valve Thrombosis During Pregnancy: Three Case Reports and Review of the Literature ” Clin. Appl. Thromb. Hemost. 2009 Oct 13. doi:10.1177/1076029609335517.

 

A26. Açılmış Y, E. Dikensoy, A.İ. Kutlar,S. Pençe,H. Çiçek,O. Balat, F.B. Cebesoy, “Homocysteine, Folic Acid and Vitamin B12 Levels in Maternal and Umblical Cord Plasma and Homocysteine levels in Placenta in Pregnant Women with Preeclampsia”. Accept

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

E1. Cebesoy, F.B, Ö.Balat, İ. Kutlar, E. Dikensoy, “Sezaryen Sonrası Postpartum Kanamalar: Neden ve Sonuçların Analizi” V. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, İstanbul, 2006.

 

E2. Cebesoy, F.B, Ö.Balat, E. Dikensoy,M.G. Uğur, İ. Kutlar,H. Kalaycı, “ Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Fetal anomali Sıklığı” V. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, İstanbul, 2006.

 

E3. Dikensoy, E., Ö. Balat, F.B. Cebesoy, H. Kalaycı, MG. Uğur, “ Postpartum Dönemde Eklampsi ve HELLP Sendromunda Azaltılarak Kesilen Yüksek Doz Deksametazon Sonrası Rebound Trombositopeni Oranı” V. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, İstanbul, 2006.

 

E4. Dikensoy, E., Ö. Balat, F.B. Cebesoy, A. Özkur, H. Çiçek, G. Can, “The Effect of Ramadan Fasting on Maternal Ketonemia, Ketonuria Fetal Development in Turkish Healthy Pregnant Women” XI. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Antalya,2007.

 

E5. Dikensoy, E., Ö. Balat, F.B. Cebesoy, A. Özkur, H. Çiçek, G. Can, “The Effect of Ramadan Fasting on Maternal Serum Cortisol Level and İntrauterine Fetal Development in Turkish Pregnant Women” XI. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Antalya,2007.

 

E6. Cebesoy F.B., E. Dikensoy, Ç. Yazıcıoğlu, İ. Kutlar, E. Öztürk, “ Komplet Mol ve Normal Fetustan Oluşan İkiz Gebelik: Vaka Sunumu” VI. Türkiye Maternal Fetal Tıp v Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi, Antalya, 2008

 

E7. Cebesoy F.B., E. Dikensoy, İ. Kutlar, “ ICSI-ET İkiz Gebeliğinde Tek Fetusun Etkilendiği Preterm Erken Membran Rüptürü ve Koryoamnionit: Obstetrik Bir İkilem” VI. Türkiye Maternal Fetal Tıp v Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi, Antalya, 2008.

 

E8. Cebesoy F.B., Ö. Balat, “ Hipertrofik Labium Minusun Cerrahi Eksizyonu: Hızlı Basit Güvenilir Bir Teknik” VI. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,Antalya, 2008.

 

E9. Cebesoy F.B., Ö. Balat, A. Mete, “ Gebelikte Brusella Enfeksiyonuna Bağlı Lomber Vertebra Faktürü” VI. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,Antalya, 2008.

 

E10. Dikensoy, E., F.B. Cebesoy,Ö. Balat,“Çift Serviks ve Komplet Uterin Septumlu Dört Vakanın Sunumu” III. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi(TSRM), Antalya, 2008.

 

E11. Uğur M.G., E. Öztürk, E. Dikensoy, F.B. Cebesoy, Ö. Balat, İ. Kutlar, ,“ Kayıp Rahim İçi araçlar: Gaziantep Üniversitesi Deneyimi ” III. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi(TSRM), Antalya, 2008.

 

E12. Öztürk E., M.G. Uğur, E. Dikensoy, F.B. Cebesoy, Ö. Balat, İ. Kutlar, ,“ Gaziantep Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü 2002-2008 Histeroskopi Verileri ” III. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi(TSRM), Antalya, 2008.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 

B1.Cebesoy F.B., Ö. Balat, S.Pehlivan,“A Low Abortion Rate After Amniocentesis: An Experience of a Tertiary Center” 7th International Congress of the Turkish- German Gynecological Association, Antalya, 2007.

 

B2.Cebesoy F.B., Ö. Balat,E. Dikensoy, Hakan Kalaycı,“Elevated Maternal Serum CA-125 and CRP Levels in Preeclampsia” 7th International Congress of the Turkish- German Gynecological Association, Antalya, 2007.

 

B3.Cebesoy F.B., İ. Kutlar, A. Aydın,“ A rare mass formation of the vulva: Giant Cavernous Hemangioma” 7th International Congress of the Turkish- German Gynecological Association, Antalya, 2007.

 

B4.Cebesoy F.B., Ö. Balat,S. Pençe,“Sodium Phosphate (NaP) versus polyethylene glycol-electrolyte solutions( PEG-ELS) tolerability: A Prospective Randomized Study in Patients with Gynecological Malignancy” 7th International Congress of the Turkish- German Gynecological Association, Antalya, 2007.

 

B5.Cebesoy F.B., Ö. Balat, A. Aydın, “Virchow Node as a First Manifestation of Ovarian Serous Carcinoma” 7th International Congress of the Turkish- German Gynecological Association, Antalya, 2007.

 

B6. Cebesoy F.B. , E. Dikensoy, Ç Yazıcıoğlu, İ. Kutlar, “ A pedinculated Leiomyoma and Chronic Appendicitis Mimicing Ovarian Dermoid Cyst” 8 th International Congress of the Turkish- German Gynecological Association, Antalya, 2009.

 

B7.Cebesoy F.B. , İ. Kutlar, E. Dikensoy, H. Kalaycı, Ç. Yazıcıoğlu, “May The Hydatids of Morgagni Be the Cause of Infertility” 8 th International Congress of the Turkish- German Gynecological Association, Antalya, 2009.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler

 

C1. Gül Ö., F.B. Cebesoy, Ö. Balat, N. Kurtul, S. Pençe, E. Öztürk, “The Value of Serum Sialic Acid and Sialic Acid Esterase Gene Variation as a Predictive Marker of Preeclampsia” 8 th International Congress of the Turkish- German Gynecological Association, Antalya, 2009.

 

C2.Yazıcıoğlu Ç., F.B. Cebesoy, Ö. Balat, H. Çelik, Ö. Erel, “ High Oxidative Stres is the Cause or the Result of the Neural Tube Defects a Prospective Controlled Study” 8 th International Congress of the Turkish- German Gynecological Association, Antalya, 2009.